Koninsky, Sadie: Eli Green's Cake Walk for Percussion Ensemble (8 Spieler)

Artikel-Nr.: 130-119
35,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


Eli Green's Cake Walk for Percussin Ensemble - 1'30 Min.; Titel von 1896, bearb. von M.Mordant. 2 Xylos, Marimba, Vibra, Bass-Marimba, 2 Pk., Perc. ad lib., Drumset; leicht
Diese Kategorie durchsuchen: Percussion Oktett leicht