Jansen, Michael: On the Island for Percussion Ensemble (11 Spieler)

Artikel-Nr.: 140-134
24,37
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


On the Island for Percussion Ensemble (11 Spieler) - 6'30 Min.; mittelschwer; Röhrengl., Glsp., Vibra, Xylo, 2 Marimba, Bass-Marimba, Drumset, Gong, Maracas, 4 Toms, Gr.Tr., Guiro, Tamb., 4 Pauken, Congas
Diese Kategorie durchsuchen: Perc.Ens. mehr als 8 Sp. A-L