Berg, Daniel: Five Swedish Marimba Pieces, selected and compiled by

Product no.: 044-3288
32.00
Price incl. VAT, plus Shipping


Five Swedish Marimba Pieces - mit Aufführungshinweisen von Daniel Berg: Heimer Sjöblom, Imagination (2'15 Min.); Miklos Maros, Marimbacapriccio (5 Min.); Sergei Dmitriev, The Snow of my Childhood has thawed... (9 Min.); Ole Lützow-Holm, Rhyme and Pairs; Staffan Storm, Ein Hauch um nichts (7 Min.), advanced

 

Heimer Sjöblom, Imagination played by Daniel Berg is here

 

Heimer Sjöbloms Imagination är med all sannolikhet det första solostycke för marimba som komponerats av en svensk tonsättare. Det skrevs 1977 och ingår i denna samling om fem verk som också innehåller Miklós Maros virtuosa Marimbacapriccio, Sergei Dmitrievs målande Min barndoms snö har töat bort, Ole Lützow-Holms Rhyme and Pairs – ett niobladigt verk med oändliga tolkningsmöjligheter – och Staffan Storms meditativa Ein Hauch um nichts – den första delen i hans Rilketrilogi för olika soloinstrument. Varje verk är försett med tekniska framförandeförslag. För urval och sammanställning i Five Swedish Marimba Pieces svarar Daniel Berg, en av Nordens främsta slagverks- och marimbaspelare. Hans nära samarbete med olika svenska tonsättare har resulterat i en mängd nyskrivna verk för slagverk, bl.a fyra av de fem kompositionerna i denna samling.

Heimer Sjöblom's Imagination is most likely the first solo piece for marimba written by a Swedish composer. It was composed in 1977 and is part of this collection of five works that also includes Miklós Maros' virtuoso Marimba capriccio, Sergei Dmitriev's descriptive Min barndoms snö har töat biort (The Snow of my Childhood has Melted Away), Ole Lützow-Holm's Rhyme and Pairs - a nine-page work with unlimitedpossibilities for interpretation - and Steffan Storm's meditative Ein Hauch um nichts - the first part of his Rilke trilogy for different solo instruments.

The selection and compilation of Five Swedich Marimba Pieces has been made by Daniel Berg, one of the foremost percussion players in the Nordic countries. His close collaboration with different Swedish composers has result in a variety of new pieces for percussion, among others four of five compositions in this collection.

Browse this category: Marimba(Xylo) Solo advanced A-B